\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Lisans Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012
Yapılan Tez Çalışması
 
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü 2017
Yapılan Tez Çalışması
 Türk Anayasalarında Yakalama ve Tutuklama