0 (322) 455 0000 - 2053
gdisken @ atu.edu.tr
http://web.adanabtu.edu.tr/gdisken
Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Konuşmacı Tanıma
Ses İşleme
Derin Öğrenme
  Tümü