0 (322) 455 0000 - 3060
fzoroglu @ atu.edu.tr
YÖK Özgeçmiş / Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Enerji Etkin Yapı Tasarımı
Binalarda Enerji Performansı
Akıllı cephe tasarım ilkeleri
  Tümü