\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Lisans Ege Üniversitesi Biyomühendislik 2010
Yapılan Tez Çalışması
 Biyokontrol Ajanı Olarak Trichoderma harzianum Ege-K38 Suşunun Statik Kültür ve Katı Kültür Üretimlerinde Ölçek Büyütme Çalışmaları
Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Biyomühendislik 2013
Yapılan Tez Çalışması
 Membran Destekli Biyoreaktörde 1,3-Propanediol Üretiminin İncelenmesi