\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Antimikrobiyal Maddelerin Bakteriler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
  Omik Teknolojleri (Proteomik, Transkriptomik)
  Antibiyotik Direnci
  Rekombinant Enzim Üretimi ve Saflaştırma Teknikleri
  Fermentasyon Teknolojileri
  Endüstriyel Biyoteknoloji/Çevre Biyoteknolojisi