0 (322) 455 0000 - 2045
eparildi @ atu.edu.tr
http://web.adanabtu.edu.tr/eparildi
YÖK Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Gıda mikrobiyolojisi
Laktik asit bakterileri ve Mayalar
  Tümü