0 (322) 455 0000 - 4028
eordem @ atu.edu.tr
YÖK Özgeçmiş / Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Dil Edinimi, Politika ve dil, evrimsel dil bilim
Evrimsel dilblim, evrimsel psikoloji
dil felsefesi, postanarşizm
  Tümü