\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası
1 Oğulata Seyfettin Noyan, Antmen Zahide Figen, Koyuncu Esra, Koyuncu MelikAnalysing the Important Factors Affecting Service Quality in a Textile Factory, International Conference On Social Sciences, -
Ulusal
1 Çetik Oya, Koyuncu Melik, Karakaş Esra, Oğulata Seyfettin NoyanBir Ağır Sanayi İşletmesinde Çalışanların İş Tatminine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, 2. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, -
2 Çetik Oya, Yoldaşcan Elçin, Koyuncu EsraAile Hekimlerinin Bölgelere Atanması ve Hizmet Sunum Politikalarının İncelenmesi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, -