\ Duties \ Administrative Duties


Duty Name Institution Name Department Name Start/End Date
Yönetim Kurulu Üyesi Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2013 / 2016
Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Üyesi Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğü 2013 / 2016