\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Doktora Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2011
Yapılan Tez Çalışması
 Yeni Ürün Geliştirme Projelerinde Çoklu Faaliyet Çakıştırmalı Durum İçin Çizelgeleme
Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2004
Yapılan Tez Çalışması
 Faaliyete dayalı maliyet sistemlerinde ürün karması probleminin çözümünde bulanık optimizasyon
Lisans Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2001
Yapılan Tez Çalışması