\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Üretim Yönetimi
  Çizelgeleme
  Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri
  Bulanık Matematiksel Modelleme