0 (322) 455 0000 - 2100
ealgin @ atu.edu.tr
web.adanabtu.edu.tr/ealgin
Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Nükleer Spektroskopi, Nükleer Reaksiyonlar, Nükleer Durum Yoğunlukları, Gama Kuvvet Fonksiyonları, Çevresel Radyoaktivite, Kapalı Ortamlarda Radon Gazı Ölçümü
  Tümü