0 (322) 455 0000 - 2221
eacar @ atu.edu.tr
YÖK Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Sermaye Yapısı Teorileri
Firma Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler
Geişmekte Olan Ekonomilerde Borç Vade Seçimini Etkileyen Faktörler
  Tümü