0 (232) 301 9445
cyastibas @ adanabtu.edu.tr
Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Pskilojik İyi Oluş
Yaşam Kalitesi
Psikopatoloji
  Tümü