0 (322) 455 0000 - 3005
bozmen @ atu.edu.tr
web.adanabtu.edu.tr/bozmen
   
   
 
 Araştırma Konuları
Konut Araştırmaları; Enformel ve Sosyal Konut, Politika ve Tasarım Stratejileri
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Fenomeni
Yer ve Yersizlik Sorunları / Mimari Psikoloji, Kentsel Ortamlarda Kullanıcı / Vatandaş Psikolojisi
  Tümü