0 (322) 455 0000 - 2031
bkaymakoglu @ adanabtu.edu.tr
web.adanabtu.edu.tr/bkaymakoglu
   
   
 
 Araştırma Konuları
Metalik Cevherleri Zenginleştirme
Düşük Tenörlü Cevherlerin Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Zenginleştirmesi
Asidik ve Bakteriyel Liç Yöntemleri
  Tümü