\ Faaliyetler \ Seminerler
 

Seminerler
1 Çağrılı konuşmacı, "Kıyı Mühendisliği", Çukurova Mühendislik Günleri 2015, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Kulübü, 17 Nisan , 2015