\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Sığ-su dalgalarının oluşum, yayılım ve tırmanma aşamalarının modellenmesi
  Su dalgalarının mekaniği
  Diferansiyel denklemlerin analitik ve sayısal çözümleri
  Matematiksel modelleme