0 (322) 455 0000 - 2219
baksay @ atu.edu.tr
   
   
 
 Araştırma Konuları
Yönetim ve Organizasyon
Örgütsel Davranış
Girişimcilik
  Tümü