\ Akademik \ Projeler
 

Ulusal
Kamu Kurumları
1 Katı Oksit Yakıt Pillerinde (KOYP) Kullanılan Metalik İnterkonnektör Plakaların Toz Metalurjisi (T/M) Yöntemiyle Üretimi ve Performans Değerlendirmeleri (TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 114M502) , 2014
Üniversite – BAP
1 PEM Yakıt Pillerinde Kullanılan Bipolar Plakaların Kompozit Malzemelerden Üretilmesi ve Performans Değerlendirmeleri , 2018