\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Katı Oksit Yakıt Pilleri
  İnterkonnektör Plakalar
  Toz Metalurjisi (T/M)
  PEM Yakıt Hücreleri
  Bipolar Plakalar
  Cam Seramik Sızdırmazlık Elemanları