0 (322) 455 0000 - 2061
asdike @ atu.edu.tr
web.adanabtu.edu.tr/asdike
YÖK Özgeçmiş / Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Polimer Matrisli Nanokompozitler
Polimerlerin İşlenmesi
Polimerlerin Karakterizasyonu
  Tümü