0 (322) 455 0000 - 2224
asahin @ atu.edu.tr
https://web.atu.edu.tr/asahin
Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Finans
Bankacılık, Kredi Analizi
  Tümü