afser @ atu.edu.tr
http://web.adanabtu.edu.tr/afser
   
   
 
 Araştırma Konuları
Sayısal Haberleşme
Bilgi Kuramı
Sezim ve Kestirim Kuramı
  Tümü