0 (322) 455 0000 - 2092
aehsani @ adanabtu.edu.tr
https://web.adanabtu.edu.tr/aehsani
   
   
 
 Araştırma Konuları
Ekstraktif Metallurji, Deniz ve Okyanus Madenciliği, Metalurji, Refrakter Malzemeler, Hidrometalurji, Seramik,Çinko, Atıklardan Geri Kazanım
  Tümü