0 (322) 455 0000 - 2033
aecetin @ atu.edu.tr
http://web.adanabtu.edu.tr/aecetin
YÖK Özgeçmiş / Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Kalsiyum fosfat seramiklerinin hazırlanması ve karakterizasyonu
Kalsiyum fosfat seramiklerinin çözünürlük davranışlarının belirlenmesi
Spektrofotometrik kalsiyum ve fosfat analizleri
  Tümü