\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası
1 YILMAZ İBRAHİM HALİL,ABDULVAHİTOĞLU ASLI,KILIÇ MUSTAFA, 2017, Evaluation of energy potential for municipal solid waste in Turkey, 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management. Athens, Greece, -
2 ABDULVAHİTOĞLU ASLI,YILMAZ İBRAHİM HALİL, 2017, Projected potential of Landfill gas in Çukurova region, International Advanced Researches and Engineering Congress, 1, 367-372
3 ABDULVAHİTOĞLU ASLI, 2016, A survey on Bay Laurel Laurus Nobilis L Fruit Drying and Oil Extraction, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, 1439-1446
4 ABDULVAHİTOĞLU ASLI,AYDIN KADİR, 2010, Farklı Hidrokarbonlar ile Sentezlenmiş olan Düşük Kükürtlü Motorin ve Biyodizel Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin ve Motor Performanslarının İncelenmesi, 11. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 1-
Ulusal
1 Gökhan Tüccar, Ceyla Güngör, Ayşen Demiray., Aslı Abdulvahitoğlu, Tayfun Özgür, Kadir Aydın, 2009, Kanola Biyodizeli Diizopropil Eter ve Motorin Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin ve Motor Performans Değerlerinin İncelenmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 86-92
2 Kadir AYDIN, Aslı ABDULVAHİTOĞLU, 2008, Fakir Karışımla Çalışan Benzinli Motorlarda Çevrimsel Silindir İçi Basinç ve Yanma Değişimlerinin İncelenmesi, OTEKON 4. Otomotiv Kongresi, 465-474
3 Kadir AYDIN, Fatih YILMAZ, Aslı ABDULVAHİTOĞLU, 2008, Buji Ateşlemeli Motorlarda Türbülanslı Yanma ve Çevrimden Çevrime Olan Değişimlerin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, 568-573
4 Aslı ABDULVAHİTOĞLU, Ayşen DEMİRAY, Kadir AYDIN, 2008, Motorin Biyodizel ve Farklı Hidrokarbon Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, 606-610
5 KESKİN ALİ,ÖZCANLI MUSTAFA,YENİ UFUK,ABDULVAHİTOĞLU ASLI,AYDIN KADİR,ALTIPARMAK DURAN, 2005, Ham Gliserinin Saflaştırılma Prosesi Esnasında Elde Edilen Serbest Yağ Asitlerinin Esterleştirilmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 453-457
6 KESKİN ALİ,ÖZCANLI MUSTAFA,YENİ UFUK,ABDULVAHİTOĞLU ASLI,AYDIN KADİR,ALTIPARMAK DURAN, 2005, Ülkemizdeki Kullanılmış Atık Yağı Potansiyeli Çevreye Olan Etkileri ve Biyodizel Üretiminde Kullanılması, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 257-261
7 KESKİN ALİ,ÖZCANLI MUSTAFA,yeni ufuk,ABDULVAHİTOĞLU ASLI,AYDIN KADİR,ALTIPARMAK DURAN, 2005, Dünyada Yakıt Etanolü Kullanımı Üretim Teknolojileri ve Bu Teknolojilerin Ülkemizdeki Uygulanabilirliğinin İncelenmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 453-457