\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Lisans İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji 2005
Yapılan Tez Çalışması
 Content Analysis of Rape Myths in Turkish Press
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü - Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 2009
Yapılan Tez Çalışması
 Uzun Yol Araç Sürücülerinde Madde Kullanımı, Maddeye Erişebilirlik ve Madde Tarama Testlerine Bakış Açısı
Doktora İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü - Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 2016
Yapılan Tez Çalışması
 Tedavi Sürecindeki Bağımlıların Sentetik Kannabinoid Kullanım Örüntüleri ve Algıları