\ Yayınlar \ Makaleler
 

Uluslararası (SCI,SCI Expanded, SSCI, A@HCI)
1 Ceylan, C., Erbay, Z., Koca, N., 2018, The physical, microstructural, chemical and sensorial properties of spray dried full-fat white cheese powders stored in different multilayer packages, Journal of Food Engineering, in press
2 Erbay, Z., Hepbasli, A., 2017, Exergoeconomic evaluation of a ground-source heat pump food dryer at varying dead state temperatures, Journal of Cleaner Production, 142(4), 1425-1435, 10.1016/j.jclepro.2016.11.164
3 Salum, P., Erbay, Z., Kelebek, H., Selli, S., 2017, Optimization of headspace solid-phase microextraction with different fibres for the analysis of the volatile compounds of white-brined cheese by using response surface methodology, Food Analytical Methods, 10(6), 1956-1964, 10.1007/s12161-016-0774-1
4 Erbay, Z., Hepbasli, A., 2017, Assessment of cost sources and improvement potentials of a ground-source heat pump food drying system through advanced exergoeconomic analysis method, Energy, 127, 502-515, 10.1016/j.energy.2017.03.148
5 Bozoglan, E., Erbay, Z., Hepbasli, A., Gunerhan, H., 2016, Splitting the exergy destructions of an olive oil refining plant into avoidable and unavoidable parts based on actual operational data, International Journal of Exergy, 21(3), 277-294
6 Tumen Ozdil, N.F., Tantekin, A., Erbay, Z., 2016, Energy and exergy analysis of a fluidized bed coal combustor steam plant in textile industry, Fuel, 181, 441-448
7 Koca, N., Erbay, Z., Kaymak-Ertekin, F., 2015, Effects of spray drying process conditions on the chemical, physical and sensory properties of cheese powder, Journal of Dairy Science, 98(5), 2934-2943, 10.3168/jds.2014-9111
8 Erbay, Z., Koca, N., 2015, Effects of whey or maltodextrin addition in white cheese powder production on physical quality during storage, Journal of Dairy Science, 98(12), 8391-8404, http://dx.doi.org/10.3168/jds.2015-9765
9 Erbay, Z., Koca, N., Kaymak-Ertekin, F., Ucuncu, M., 2015, Optimization of spray drying process in cheese powder production, Food and Bioproducts Processing, 93, 156-165, 10.1016/j.fbp.2013.12.008
10 Saygı, G., Erbay, Z., Koca, N., Pazır, F., 2015, Energy and exergy analyses of spray drying of a fruit puree (cornelian cherry puree), International Journal of Exergy, 16(3), 315-336, 10.1504/IJEX.2015.068229
11 Erbay, Z., Koca, N., 2014, Exergoeconomic performance assessment of a pilot-scale spray dryer using the specific exergy costing method, Biosystems Engineering, 122, 127-138, 10.1016/j.biosystemseng.2014.04.006
12 Erbay, Z., Hepbasli, A., 2014, Advanced exergoeconomic evaluation of a heat pump food dryer, Biosystems Engineering, 124, 29-39, 10.1016/j.biosystemseng.2014.06.008
13 Erbay, Z., Hepbasli, A., 2014, Application of conventional and advanced exergy analyses to evaluate the performance of a ground-source heat pump (GSHP) dryer used in food drying, Energy Conversion and Management, 78, 499-507, 10.1016/j.enconman.2013.11.009
14 Gungor, A., Erbay, Z., Hepbasli, A., Gunerhan, H., 2013, Splitting the exergy destruction into avoidable and unavoidable parts of a gas engine heat pump (GEHP) for food drying processes based on experimental values, Energy Conversion and Management, 73, 309-316, 10.1016/j.enconman.2013.04.033
15 Colak, N., Erbay, Z., Hepbasli, A., 2013, Performance assessment and optimization of industrial pasta drying, International Journal of Energy Research, 37(8), 913-922, 10.1002/er.2895
16 Erbay, Z., Koca, N., 2013, Kinetics of Total Phenolic Content and Total Color Difference During Liquid Smoking of Kashar Cheese, International Journal of Food Properties, 16(4), 852-866, 10.1080/10942912.2011.567432
17 Erbay, Z., Hepbasli, A., 2013, Advanced exergy analysis of a heat pump drying system used in food drying, Drying Technology, 31(7), 802-810, 10.1080/07373937.2012.763044
18 Erbay, Z., Koca, N., 2012, Investigating the effects of operating conditions on the exergetic performance of a pilot scale spray drying system, International Journal of Exergy, 11(3), 302-321, 10.1504/IJEX.2012.050227
19 Erbay, Z., Koca, N., 2012, Energetic, exergetic and exergoeconomic analyses of spray drying process during white cheese powder production, Drying Technology, 30(4), 435-444, 10.1080/07373937.2011.647183
20 Gungor, A., Erbay, Z., Hepbasli, A., 2012, Exergoeconomic (Thermoeconomic) analysis of a gas engine-driven heat pump drying system based on experimental data, Drying Technology, 30(1), 52-62, 10.1080/07373937.2011.618897
21 Erbay, Z., Icier, F., 2011, Energy and Exergy Analyses on Drying of Olive Leaves (Olea europaea L.) in Tray Drier, Journal of Food Process Engineering, 34(6), 2105-2123, 10.1111/j.1745-4530.2009.00505.x
22 Gungor, A., Erbay, Z., Hepbasli, A., 2011, Exergoeconomic analyses of a gas engine driven heat pump drier and food drying process, Applied Energy, 88(8), 2677-2684, 10.1016/j.apenergy.2011.02.001
23 Gungor, A., Erbay, Z., Hepbasli, A., 2011, Exergetic analysis and evaluation of a new application gas engine heat pumps (GEHPs) for food drying processes, Applied Energy, 88(3), 882-891, 10.1016/j.apenergy.2010.09.007
24 Hepbasli, A., Colak, N., Hancioglu, E., Icier, F., Erbay, Z., 2010, Exergoeconomic Analysis of Plum Drying in the Heat Pump System, Drying Technology, 28(12), 1385-1395, 10.1080/07373937.2010.482843
25 Erbay, Z., Icier, F., 2010, The Importance and Potential Uses of Olive Leaves, Food Reviews International, 26(4), 319-334, 10.1080/87559129.2010.496021
26 Erbay, Z., Icier, F., 2010, A Review of Thin Layer Drying of Foods: Theory, Modeling and Experimental Results, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50(5), 441-464, 10.1080/10408390802437063
27 Erbay, Z., Icier, F., 2010, Thin Layer Drying Behaviors of Olive Leaves (Olea europaea L.), Journal of Food Process Engineering, 33(2), 287-308, 10.1111/j.1745-4530.2008.00275.x
28 Hepbasli, A., Erbay, Z., Colak, N., Hancioglu, E., Icier, F., 2010, An Exergetic Performance Assessment of Three Different Food Driers, Proceedings of the Institute of the Mechanical Engineers Part A, Journal of Power and Energy, 224(1), 1-12, 10.1243/09576509JPE802
29 Erbay, Z., Icier, F., Hepbasli, A., 2010, Exergetic Performance Assessment of a Pilot Scale Heat Pump Belt Conveyor Dryer, International Journal of Energy Research, 34(3), 249-264, 10.1002/er.1551
30 Icier, F., Colak, N., Erbay, Z., Hancioglu Kuzgunkaya, E., Hepbasli, A., 2010, Performance Investigation of the Drying of Parsley in a Tray Dryer, International Journal of Exergy, 7(2), 193-210, 10.1504/IJEX.2010.031240
31 Icier, F., Colak, N., Erbay, Z., Hancioglu Kuzgunkaya, E., Hepbasli, A., 2010, A Comparative Study on Exergetic Performance Assessment for Drying of Broccoli Florets in Three Different Drying System, Drying Technology, 28(2), 193-204, 10.1080/07373930903524017
32 Erbay, Z., Icier, F., 2009, Optimization of Drying of Olive Leaves in a Pilot Scale Heat Pump Dryer, Drying Technology, 27(3), 416-427, 10.1080/07373930802683021
33 Erbay, Z., Icier, F., 2009, Optimization of Hot Air Drying of Olive Leaves Using Response Surface Methodology, Journal of Food Engineering, 91(4), 533-541, 10.1016/j.jfoodeng.2008.10.004
34 Hepbasli A., Erbay Z., Icier F., Colak N., Hancioglu E., 2009, A Review of Gas Engine Driven Heat Pump for Residential and Industrial Applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(1), 85-99, 10.1016/j.rser.2007.06.014
Ulusal
1 Himmetağaoğlu, A.B., Erbay, Z., Çam, M., 2018, Süt yağının toza dönüştürülmesi ve krema tozu, Akademik Gıda, baskıda
2 Erbay, Z., Salum, P., Gövce, G., 2017, Türkiye’de üretilen enzim modifiye süt ürünlerinin lipolitik ve proteolitik olgunlaşma düzeylerinin incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(7), 919-925, 10.5505/pajes.2016.48830
3 Erbay, Z., Baş, D., Kendirci, P., Çam, M., Kelebek, H., Salum, P., Selli, S., 2016, Lezzet katkısı olarak peynir ve enzim modifiye peynir tekniğinde güncel durum, Akademik Gıda, 14(2), 209-217
4 Zafer Erbay, 2013, Gıda mühendislerinin istihdam sorununda üniversite kontenjanlarının yeri: Güncel durum ve öneriler, Akademik Gıda, 11(3-4), 119-122
5 Erbay, Z., Koca, N., Üçüncü, M., 2010, Hellim Peynirinin Bileşimi ile Renk ve Dokusal Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Gıda Teknolojisi Derneği (GTD), GIDA Dergisi, 35(5), 347-353
6 Erbay, Z., İçier, F., 2008, Enerji Sorununa Çözüm Arayışları Kapsamında Ekserji Analizi ve Gıda Kurutmasındaki Uygulamaları, Akademik Gıda, 6(6), 18-27
7 İçier, F., Çolak, N., Erbay, Z., Hancıoğlu, E., Hepbaslı, A., 2008, A Comparative Study on the Exergetic Efficiencies of Two Different Drying Processes, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), 4(3), 279-284
8 Erbay, Z., İçier, F., 2008, Zeytin Yaprağının (Olea europaea L.) Kuruma Kinetiğinin İncelenmesi, Gıda Teknolojisi Derneği (GTD), GIDA Dergisi, 33(4), 165-173
9 Hepbaşlı, A., Erbay, Z., İçier, F., Çolak, N., Hancıoğlu, E., 2008, Güneş Enerjisi Destekli Gaz Motoru Tahrikli Bir Isı Pompası Uygulaması, Mühendis ve Makina, 581(49), 20-29
10 Erbay, Z., İçier, F., 2008, Zeytin Ağacından Faydalanmanın Yeni Bir Yolu Olarak Zeytin Yaprağı ve Gıda Endüstrisindeki Potansiyel Uygulama Alanları, Akademik Gıda, 6(3), 27-36
11 Hepbaşlı, A., Erbay, Z., İçier, F., Çolak, N., Hancıoğlu, E., 2008, Gaz Motoru Tahrikli Isı Pompası (GMIP) Sistemi Uygulaması, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Dergisi, 53, 33-41