\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 Salum, P., Erbay, Z., Kelebek, H., Selli, S., 2017, Effect of extraction conditions on the extraction efficiency for the HS-SPME-GC/MS analysis of volatile compounds in Turkish white cheese using central composite rotatable design, American Dairy Science Association (ADSA) 2017 Annual Meeting, 25-28 June 2017, Pittsburg, PA – USA, Journal of Dairy Science, Volume 100, Supplement 2, 47
2 Himmetagaoglu, A.B., Erbay, Z., Cam, M., 2017, Determination of the appropriate emulsion formulation for microencapsulated milk fat powder production, American Dairy Science Association (ADSA) 2017 Annual Meeting, 25-28 June 2017, Pittsburg, PA – USA, Journal of Dairy Science, Volume 100, Supplement 2, 259
3 Gövce, G., Salum, P., Bas, D., Kendirci, P., Erbay, Z., 2017, Effects of different commercial proteolytic enzymes used in the production of enzyme-modified cheese on the cheese ripening parameters, American Dairy Science Association (ADSA) 2017 Annual Meeting, 25-28 June 2017, Pittsburg, PA – USA, Journal of Dairy Science, Volume 100, Supplement 2, 346
4 Zafer Erbay, Deniz Baş, Perihan Kendirci, Haşim Kelebek, Mustafa Çam, Pelin Salum, 2016, Microencapsulated enzyme-modified cheese powder production with ripened White cheese flavor, 4th International Food R&D Brokerage Event, 23-24 Mayıs 2016, İzmir – Türkiye, Proje Kitabı 2016, 149
5 Demircan, N.B., Erbay, Z., 2015, Manufacturing procedure and main characteristics of Divle Tulum cheese, The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 1-4 October 2015, Sarajevo – Bosnia and Herzegovina, Abstract Book, 220
6 Erbay, Z., Hepbasli, A., 2014, Exergoeconomic performance assessment of a pilot scale heat pump conveyor dryer using specific exergy costing (SPECO) method, 19th International Drying Symposium (IDS 2014), 24-27 August 2014, Lyon – France, CD Proceedings
7 Erbay, Z., Koca, N., 2014, Investigation the effects of storage on the physical properties of white cheese powder produced using whey and maltodextrin, International Food Congress – Novel Approaches in Food Industry (NAFI 2014), 26-29 May 2014, Kuşadası – Turkey, Abstract Book, 234
8 Koca, N., Aydoğan, B., Erbay, Z., Ergül, Z., 2013, Investigating chemical, physical, textural and sensory properties of Bergama Tulum cheese, The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 24-26 October, Struga – Macedonia, Abstract Book, 117
9 Erbay, Z., Koca, N., 2011, Energy analysis approach as a component of sustainable development against global warming-climate changes and an application on spray drier system during white cheese powder production, 4th International Congress on Food and Nutrition / 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety (FP7 Parallel Events), 12-14 October 2011, Istanbul – Turkey, Abstract Book, 54-55
10 Koca, N., Erbay, Z., Kaymak-Ertekin, F., Üçüncü, M., 2011, The changes of free fatty acids during white cheese powder production, 9th Euro Fed Lipid Congress – Oils, Fats and Lipids for a Healthy and Sustainable World, 18-21 September 2011, Rotterdam – The Netherlands, Abstract Book, LAMI, 022
11 Erbay, Z., Ceylan, C., Koca, N., Üçüncü, M., Kaymak-Ertekin, F., 2011, The effects of drying on the colour of white cheese powder by using a pilot scale spray drier, International Food Congress Novel Approaches in Food Industry (NAFI 2011) 2011, 26-29 May, İzmir – Turkey, Proceedings of the International Food Congress NAFI, 2, 826
12 Musullugil, S., Erbay, Z., Koca, N., 2010, Cheese powder production, 1st International Congress on Food Technology, 3-6 November, Antalya – Turkey, P276, 199
13 Erbay, Z., Gungor, A., Hepbasli, A., 2010, Exergetic performance assessment of drying of medicinal and aromatic plants by using a pilot scale gas engine driven heat pump drier, 17th International Drying Symposium (IDS 2010) 2010, 3-6 October, Magdeburg – Germany, Drying 2010, B, 1195-1202
14 Erbay, Z., Hepbasli A., Icier, F., Colak, N., Kuzgunkaya, E., 2009, Exergetic Performance Analyses of Drying of Broccoli Florets in a Tray Drier, 16th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO) 2009, 1-3 July, Budapest – Hungary, Book of Abstracts, 6-7
15 Hepbasli, A., Colak, N., Kuzgunkaya, E., Icier, F., Erbay, Z., 2009, Exergy analyses of drying of plum slices (Prunus domestica insititia) in a fluidized bed dryer, 1st International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS) 2009, 4-6 July, Nisyros – Greece, CD Proceedings
16 Erbay, Z., Icier, F., 2008, Optimization of Drying of Olive Leaves (Olea europaea L.), 14th World Congress of Food Science and Technology 2008, 19-23 Ekim, Shanghai – China, Book of Abstracts, Paper No. TS24-35, 556-557
17 İçier, F., Çolak, N., Erbay, Z., Hancıoğlu, E., Hepbaslı, A., 2008, A Comparative Study on the Exergetic Efficiencies of Two Different Drying Processes, Proceedings of the 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 Ekim, Antalya – Turkey, 56
18 Colak, N., Balta, M.T., Icier, F., Kuzgunkaya, E., Hepbasli, A., Erbay, Z., 2008, Exergy Analyses of Drying of Broccoli Florets in a Heat Pump Conveyor Dryer, Proceedings of the Global Conference on Global Warming-2008 (GCGW-08), 6-10 Temmuz, Istanbul – Türkiye, Paper No. 803, 1541-1552
Ulusal Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 Gölge, Ö., Alparslan, Ş., Batman, G., Salum, P., Erbay, Z., 2017, Bağımsız gıda güvenliği otoritesi, 1.Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, 10-11 Mart 2017, Ankara - Türkiye, Kongre Kitabı, 207-212
2 Erbay, Z., Salum, P., Alparslan, Ş., Gölge, Ö., Batman, G., 2017, Gıda Dayanışması, 1.Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, 10-11 Mart 2017, Ankara - Türkiye, Kongre Kitabı, 175-182
3 Gövce, G., Salum, P., Kendirci, P., Baş, D., Erbay, Z., 2017, Enzim modifiye peynir üretiminde kullanılabilen farklı ticari proteolitik enzimlerin olgunlaşma parametrelerine bireysel etkilerinin belirlenmesi, 1.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017, Ankara - Türkiye, Bildiri No: S-36, 22
4 Himmetağaoğlu, A.B., Erbay, Z., Çam, M., 2017, Mikroenkapsüle krema tozu üretimi için uygun emülsiyon formülasyonunun belirlenmesi, 1.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017, Ankara - Türkiye, Bildiri No: S-31, 21
5 Salum, P., Erbay, Z., Selli, S., 2017, Türkiye’de üretilen enzim modifiye süt ürünlerinin uçucu bileşiklerinin belirlenmesi, 10.Gıda Mühendisliği Kongresi, 9-11 Kasım 2017, Antalya – Türkiye, Bildiri Özeti Kitabı, 120
6 Salum, P., Gövce, G., Kendirci, P., Baş, D., Kelebek, H., Çam, M., Erbay, Z., 2017, Enzim modifiye peynir üretiminde kullanılabilen farklı ticari proteolitik enzim kombinasyonlarının peynir olgunlaşma parametrelerine etkileri, 10.Gıda Mühendisliği Kongresi, 9-11 Kasım 2017, Antalya – Türkiye, Bildiri Özeti Kitabı, 118-119
7 Himmetağaoğlu, A.B., Erbay, Z., Çam, M., 2017, Farklı enkapsülasyon duvar materyallerinin ve oranlarının emülsiyon damlacık boyutunun değişimi üzerine etkileri, 10.Gıda Mühendisliği Kongresi, 9-11 Kasım 2017, Antalya – Türkiye, Bildiri Özeti Kitabı, 136-137
8 Salum, P., Gövce, G., Erbay, Z., Baş, D., Kendirci, P., Çam, M., Kelebek, H., Selli, S., 2016, Türkiye’de ve dünya’da enzim modifiye peynir üretimi ve teknolojisi, Türkiye 12.Gıda Kongresi, 5-7 Ekim 2016, Edirne – Türkiye, Bildiri Özetleri Kitabı, S213, 37
9 Himmetağaoğlu, A.B., Erbay, Z., Baş, D., 2016, Biyosensörler ve süt teknolojisindeki uygulamaları, Türkiye 12.Gıda Kongresi, 5-7 Ekim 2016, Edirne – Türkiye, Bildiri Özetleri Kitabı, S247, 46
10 Erbay, Z., 2015, Kurutma sistemlerinin analizinde ekserji temelli yeni yaklaşımlar: İleri ekserji analizi, Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 13-15 Mayıs 2015, Denizli– Türkiye, Bildiri Özet Kitabı, 63-64
11 Himmetağaoğlu, A.B., Erbay, Z., 2015, Süt ve ürünlerinden üretilen yağlı tozların temel kalite özellikleri, Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 13-15 Mayıs 2015, Denizli– Türkiye, Bildiri Özet Kitabı, 143-144
12 Kola, O., Özer, M.S., Kelebek, H., Çetin, A.E., Erbay, Z., Kadiroğlu, P., 2015, Cherry domatesin ozmotik yolla kurutulması ve ürün özellikleri, Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 13-15 Mayıs 2015, Denizli– Türkiye, Bildiri Özet Kitabı, 177-178
13 Koca, N., Erbay, Z., Kaymak-Ertekin, F., Üçüncü, M., 2015, Püskürtmeli kurutucu ile üretilen beyaz peynir tozunun mikroyapısı üzerine kurutma koşullarının etkisi, Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 13-15 Mayıs 2015, Denizli– Türkiye, Bildiri Özet Kitabı, 202-203
14 Gölge, Ö., Erbay, Z., 2015, Adana’da semt pazarlarının durumu ve iyileştirme önerileri, 3.Adana Kent Sorunları Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2015, Adana – Türkiye, Bildiriler Kitabı, 265-272
15 Erbay, Z., Himmetağaoğlu, A.B., 2015, Süt yağından toz ürün üretiminde işlem basamakları, teknolojik sorunlar ve çözüm önerileri, 9.Gıda Mühendisliği Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Selçuk, İzmir – Türkiye, Bildiriler Kitabı, 121
16 Erbay, Z., 2013, Gıda mühendislerinin istihdam sorununda üniversite kontenjanlarının yeri: Güncel durum ve öneriler, 8. Gıda Mühendisliği Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara – Türkiye, Bildiriler Kitabı, 29
17 Erbay, Z., Koca, N., 2012, Beyaz peynir tozu üretiminde peynir suyu ve maltodekstrin kullanımının üretim yöntemi ve ürün bileşimi üzerine etkisi, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012, Denizli-Türkiye, 11
18 Erbay, Z., Koca, N., 2012, Maltodekstrin ve peynir suyu kullanımı ile üretilen beyaz peynir tozunun fiziksel özellikleri, Türkiye 11.Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay-Türkiye, Bildiriler Kitabı, 247
19 Koca, N., Erbay, Z., Kaymak-Ertekin, F., Üçüncü, M., 2011, Püskürtmeli Kurutucu ile Üretilen Beyaz Peynir Tozunun Fiziksel Özellikleri Üzerine Kuruma Koşullarının Etkisi, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım 2011, Ankara- Türkiye, Bildiriler Kitabı, 299
20 Erbay, Z., İçier, F., Hepbaşlı A., Çolak, N., Kuzgunkaya, E., 2009, Pilot Çaplı Isı Pompalı Bantlı Bir Kurutucu Sistemde Erik Kurutulmasının Ekserji Analizi, GMO, 6.Gıda Mühendisliği Kongresi, 6-8 Kasım, Kemer/Antalya – Türkiye, Bildiriler Kitabı, 115-122
21 İçier, F., Erbay, Z., 2009, Zeytin Yaprağının (Olea europaea L.) Akışkan Yatak Bir Kurutucuda Kurutulmasının Ekserji Analizi, 17. Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’09) 2009, 24-27 Haziran, Sivas – Türkiye, CD Bildiriler Kitabı, 1082-1089
22 Çolak, N., Kuzgunkaya, E., İçier, F., Hepbaşlı, A., Erbay, Z., 2009, Tepsili Bir Kurutucuda Erik Kurutulmasının Ekserji Analizi, 17. Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’09) 2009, 24-27 Haziran, Sivas – Türkiye, CD Bildiriler Kitabı, 970-975
23 Erbay, Z., Koca, N., Üçüncü, M., 2009, Hellim Peynirinin Kimyasal Bileşiminin, Renk ve Doku Özellikleri Üzerine Etkisi, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli – Türkiye, Bildiriler Özet Kitabı, 16-17
24 Erbay, Z., İçier, F., 2008, Zeytin Yaprağının (Olea europaea L.) Kuruma Kinetiğinin İncelenmesi, Türkiye 10. Gıda Kongresi 2008, 21-23 Mayıs, Erzurum – Türkiye, Bildiriler Kitabı, 283-284
25 Erbay, Z., İçier, F., Çolak, N, Hancıoğlu, E., Hepbaşlı, A., 2008, Maydanozun Farklı Kurutma Tipleri ile Kurutulmasının Performans Değerlendirmesi ve Fiziksel Kalite Özelliklerine Etkileri, EES 2008, IV. Ege Enerji Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Izmir – Türkiye, Bildiriler Kitabı, 387-396
26 Hepbaşlı, A., Erbay, Z., İçier, F., Çolak, N., Hancıoğlu, E., 2007, Güneş Enerjisi Destekli Gaz Motoru Tahrikli Bir Isı Pompası Sistemi Uygulaması, İKLİM 2007, II. Ulusal İklimlendirme Kongresi, 15-18 Kasım, Antalya – Türkiye, Bildiriler Kitabı, 351-366