\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 GÜĞERÇİN, U., 2017, Leveraging the Differences: A Case of Reverse Mentoring, 11th International Management Conference
2 GÜĞERÇİN, U. , 2016, A 'Make or Buy Decision': The Adoption of Direct Debiting System in Turkey, 4th International Conference On New Challenges In Management and Business
3 AKSAY, B. & GÜĞERÇİN, U., 2016, Yönetimin Karanlık Yüzü Yıkıcı Liderlik Çalışanların İzlenim Yönetimi Taktiklerini Nasıl Etkiler?, 2.Uluslararasi Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
Ulusal Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 GÜĞERÇİN, U., 2017, Formelleşmenin Kamu Hizmet Motivasyonuna Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Etkisi, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi