\ Yayınlar \ Makaleler
 

Uluslararası (SCI,SCI Expanded, SSCI, A@HCI)
1 İlgin Kurşun, Mert Terzi, Tuğba Deniz Tombal, 2016, HCl Leaching Behaviour of a Bastnasite Ore in Terms of Thorium and Rare Earth Elements, RUSSIAN JOURNAL OF NON-FERROUS METALS, 57/3, 187-194
Ulusal
1 İlgin Kurşun, Orhan Özdemir, Tuğba Deniz Tombal, Mert Terzi, Hasan Hacıfazlıoğlu, 2017, Bastnazit Kompleks Cevherinden (Eskişehir, Türkiye) Bazı Nadir Toprak Elementlerinin (Ce, Nd, La) Asit Liçi ile Çözünürlüklerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32, 207-214
2 Hasan Hacıfazlıoğlu, Mert Terzi, Tuğba Deniz Tombal, İlgin Kurşun, 2016, Silis Kumunun Liç Yöntemi ile Saflaştırılmasında Organik ve İnorganik Asitlerin Verimliliğinin Araştırılması, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4, 11-16
Derleme Makale
1 Tuğba Deniz Tombal, Şafak Gökhan Özkan, İlgin Kurşun, Ahmet Erdal Osmanlıoğlu, 2016, Properties, Production, Uses of Boron Compounds and Their Importance in Nuclear Reactor Technology, Journal of Boron, 1/2, 86-95