\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 Y. Kutlu, A. Yayık, E. Yıldırım, S. Yıldırım, 2015, Orthogonal Extreme Learning Machine Based P300 Visual Event-Related BCI, International Conference on Neural Information Processing , 284-291
2 S. Uzun, S. Yıldırım, E. Yıldırım, 2012, Emotion Primitives Estimation from EEG Signals Using Hilbert Huang Transform, IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics, 224-227
3 O. Cakmak, A. Kazemzadeh, S. Yıldırım, S. Narayanan, 2012, Using Interval Type-2 Fuzzy Logic to Analyze Turkish Emotion Words, Signal & Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC)
4 O. Çakmak, A. Kazemzadeh, D. Can, S. Yıldırım, S. Narayanan, 2012, Root-Word Analysis of Turkish Emotional Language, International Workshop on Corpora for Research on Emotion Sentiment & Social Signals (LREC)
5 S. Yıldırım, S. Narayanan, 2009, Recognizing child’s emotional state in problem-solving child-machine interactions, The 2nd Workshop on Child, Computer and Interaction
6 S. Yıldırım, C. M. Lee, S. Lee, A. Potamianos, S. Narayanan, 2005, Detecting politeness and frustration state of a child in a conversational computer game, Interspeech
7 S. Lee, S. Yıldırım, A. Kazemzadeh, S. Narayanan, 2005, An articulatory study of emotional speech production, Interspeech
8 M. Bulut, C. Busso, S. Yıldırım, A. Kazemzadeh, C. M. Lee, S. Lee, S. Narayanan, 2005, Investigating the role of phoneme-level modifications in emotional speech resynthesis, Interspeech
9 S. Yıldırım, M. Bulut, C. M. Lee, A. Kazemzadeh, C. Busso, Z. Deng, S. Lee, S. Narayanan, 2004, An acoustic study of emotions expressed in speech, Interspeech
10 S. Montanari, S. Yıldırım, E. Andersen, S. Narayanan, 2004, Reference marking in children’s computer-directed speech: An integrated analysis of discourse and gesture, Interspeech
11 C. M. Lee, S. Yıldırım, M. Bulut, A. Kazemzadeh, C. Busso, Z. Deng, S. Lee, S. Narayanan, 2004, Emotion recognition based on phoneme classes, Interspeech
12 S. Montanari, S. Yıldırım, S. Khurana, M. Landes, L. Lawyer, E. Andersen, S. Narayanan, 2004, Analyzing the interplay between spoken language and gestural cues in conversational child-machine interactions in pre/early literate age group, InSTIL/ICALL 2004 Symposium on Computer Assisted Learning
13 C. Busso, Z. Deng, S. Yıldırım, M. Bulut, C. M. Lee, A. Kazemzadeh, S. Lee, U. Neumann , S. Narayanan, 2004, Analysis of Emotion Recognition using Facial Expressions, Speech and Multimodal Information, 6th international conference on Multimodal interfaces, 205-211
14 S. Yıldırım, S. Narayanan, 2003, An information-theoretic analysis of developmental changes in speech, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)
15 S. Yıldırım, S. Narayanan, 2003, Acoustic analysis of preschool children’s speech, 15th International Congress of Phonetic Sciences
Ulusal Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 C. Oflazoglu, S. Yıldırm, 2015, Binary classification performances of emotion classes for Turkish Emotional Speech, 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2353-2356
2 Y. Daşdemir, S. Yıldırım, E. Yıldırım, 2015, Görüntü ve Ses Uyaranları Kullanarak EEG Sinyallerinden Duygu Boyutlarının Sınıflandırılması, 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 10.1109/SIU.2015.7130325
3 M. Özdemir, E. Yıldırım, S. Yıldırım, 2015, Yapay Sinir Ağları Kullanılarak EEG Verilerinden Duygusal Değerlik Boyutu Sınıflandırılması, 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 10.1109/SIU.2015.7130404
4 H. Atasoy, S. Yıldırım, E. Yıldırım, 2015, Fisher Ayrışım Analizi ve Bayes Sınıflandırıcı ile Sesten Duygu Tanıma, 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 10.1109/SIU.2015.7130395
5 A Yayık, G. Altan, Y. Kutlu, S. Yıldırım, E. Yıldırım, 2014, Görgül Mod Fonksiyonların Eliptik Analizi ile Kongestif Kalp Yetmezligi Teshisi, Eleco 2014 Elektrik – Elektronik– Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisligi Sempozyumu, 650-653
6 C. Oflazoglu, S. Yıldırım, E. Yıldırım, Y. Kutlu, 2014, 3-Boyutlu Duygu Uzayında Konuşma Sinyalinden Duygu Tahmini ile Degerlendiricilerin Analizi, Eleco 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisligi Sempozyumu, 555-558
7 A. Beşkardeş, A. Kurtuldu, M. Özdemir, S. Yıldırım, 2014, Destek Vektör Makine Sınıflandırıcısı Kullanarak Sinter Makinesi Hız Kontrolü, Eleco 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisligi Sempozyumu, 393-396
8 G. Eraldemir, E. Yıldırım, S. Yıldırım, Y. Kutlu, 2014, Kognitif EEG Isaretleri Için Öznitelik Seçimi Tabanlı Kanal Seçimi ve Sınıflandırma, ASYU'2014: Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları, 122-127
9 B. İşçimen, H. Atasoy, Y. Kutlu, S. Yıldırım, E. Yıldırım, 2014, Bilgisayar Görmesi ve Gradyan İniş Algoritması Kullanarak Robot Kol Uygulaması, ASYU'2014: Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları, 136-140
10 G. Altan, A. Yayık, Y. Kutlu, S. Yıldırım, E. Yıldırım, 2014, Konjestif Kalp Yetmezliginin Hilbert-Huang Dönüsüm ile Analizi, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2014)
11 S. Uzun, C. Oflazoglu, S. Yıldırım, E. Yıldırım, 2012, Emotion estimation from EEG signals using wavelet transform analysis, 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)
12 C. Oflazoglu, S. Yıldırım, 2012, Anger recognition in Turkish speech using acoustic information, 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)
13 C. Oflazoglu, S. Yıldırım, 2011, Turkish emotional speech database, IEEE 19th Conference on Signal Processing and Communications Applications (SIU)