\ Yayınlar \ Makaleler
 

Uluslararası (SCI,SCI Expanded, SSCI, A@HCI)
1 Dölekoğlu,C.Ö, Gündüz, S., Bozkurt, A., 2017, Tourism Analysis of Cilicia Corridor, Journal of International Trade and Economic Researches (JITER)
2 Selim Gündüz, Ali İ. Genç, 2016, Distribution of the Product of a Pair of Independent Two-Sided Power Variates, Communications in Statistics -Theory and Method (SCI)
3 Selim Gündüz, Ali İ. Genç, 2015, The distribution of the quotient of two triangularly distributed random variables, Statistical Papers (SCI), 291-310
Ulusal
1 Selim Gündüz, Ali İ. Genç, 2015, İki Üçgensel Rastgele Değişkenin Özel Durumlar İçin Çarpımının Dağılımı ve Ekonomi Uygulaması, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 33, 39-48