\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 Dölekoğlu,C.Ö, Gündüz, S., Bozkurt, A., 2017, Tourism Analysis of Cilicia Corridor, 6th World Conference on Business, Economics and Management
2 Gündüz,F.F., Gündüz, S., Dölekoğlu C., 2017, Türkiye’nin Tekstil Ticareti Yaptığı AB Ülkelerinin Kümeleme Analizi, 3. International Symposium on Social Sciences
3 Selim Gündüz, Ali İ. Genç, 2015, Exact Distribution of the Convolution of the Two Sided Power Distribution, 9 th International Statistics Symposium, 184-185
4 Selim Gündüz, Ali İ. Genç, 2015, Distribution of the Quotient of a Pair of Independent Two-Sided Power Variates, 16 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, 307
5 Selim Gündüz, Ali İ. Genç, 2014, On The Distribution Of The Product Of Two Two-Sided Power Random Variables, 9 th International Statistics Day Symposium, 82
6 Selim Gündüz, 2013, Stress Değerini Etkileyen Unsurlarin Simülasyon Çalişmasi İle Belirlenmesi, 14 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, 262
7 Selim Gündüz, Ali İ. Genç, 2013, The Dıstrıbutıon Of The Product Of Two Random Varıables For Specıal Cases And Economıcal Applıcatıon, 14 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajova, Bosnia-Hherzegovina, 351
8 Selim Gündüz, 2013, Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Ile İllere Göre Suç Çeşitlerinin Dağılımı, 14 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajova, Bosnia-Hherzegovina, 263
9 Selim Gündüz, Ali İ. Genç, 2013, The Distribution Of The Quotient Of Two Two-Sided Power Random, 8 th International Statistics Symposium , 150
10 Selim Gündüz, 2012, Uzaklik Fonksiyonlarinin Stress Değeri Üzerine Etkisinin Simülasyon Ve Gerçek Veriler İle Gösterilmesi, 13 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Gazimağusa, KKTC., 277
Ulusal Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 Selim Gündüz, Ali İ. Genç, 2015, On The Distribution Of The Convolution Of Two Standart Two-Sided Power Random Variables, 2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 36