\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Veri Analiz Yöntemleri
  Ölçek Geliştirme
  Dağılımlar Teorisi
  Turizm