0 (322) 455 0041 - 2248
sgunduz @ adanabtu.edu.tr
YÖK Özgeçmiş / Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Veri Analiz Yöntemleri
Ölçek Geliştirme
Dağılımlar Teorisi
  Tümü