\ Yayınlar \ Makaleler
 

Özgün Makale
1 Özseven, M., Danışman, A. ve Bingöl, A.S., 2016, Kurumsal Değişim, Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma, ODTÜ Gelişme Dergisi, 43, 779-811
2 Özseven, M., Danışman, A. ve Bingöl, A.S., 2014, Dönüşüm mü, Gelişim mi? Kamu Hastanelerinin Yönetiminde Yeni Bir Kurumsal Mantığa Doğru, ODTÜ Gelişme Dergisi, 41, 119-150
3 Özgen, H. ve Özseven, M., 2012, İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Giriş Biçiminin Seçiminde Yerel Pazar Faktörlerinin Etkisi Üzerine Adana İlinde Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 1-20
4 Özseven, M.,Kurumsal Mantıkların Kafesi: Türk Sosyal Güvenlik Alanı Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Baskıda