\ Yayınlar \ Makaleler
 

Uluslararası (SCI,SCI Expanded, SSCI, A@HCI)
1 Özseven, M. ve Danışman, A., 2017, Kurumsal Değişim, Örgütsel Kimlikler ve Örgütsel Uygulamalar: Türk Kamu Bankalarının 2001 Ekonomik Krizi Sonrası Durumu, ODTÜ Gelişme Dergisi, 44(3), 335-374
2 Özseven, M., Danışman, A. ve Bingöl, A.S., 2016, Kurumsal Değişim, Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma, ODTÜ Gelişme Dergisi, 43(3), 779-811
3 Özseven, M., Danışman, A. ve Bingöl, A.S., 2014, Dönüşüm mü, Gelişim mi? Kamu Hastanelerinin Yönetiminde Yeni Bir Kurumsal Mantığa Doğru, ODTÜ Gelişme Dergisi, 41(2), 119-150
Ulusal
1 Özseven, M., 2017, Kurumsal Mantıkların Kafesi: Türk Sosyal Güvenlik Alanı Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18(2), 139-186, 10.24889/ifede.328866
2 Özseven, M., 2017, Alan Tözü ve Kurumsal Mantıklar: Türk Sağlık Alanının Evrilmesinde Sağlık Tözünün Rolü, Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, 2(2), 69-106
3 Özgen, H. ve Özseven, M., 2012, İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Giriş Biçiminin Seçiminde Yerel Pazar Faktörlerinin Etkisi Üzerine Adana İlinde Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 1-20