\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Tam Metin
1 Özseven, M., 2018, Kurumsal Geçiş ve Örgütsel Alanların Evrilmesi: Türk Tekstil Sanayii Örneği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, IX. Örgüt Kuramı Sempozyumu (8/9 Şubat 2018), Ankara
2 Özseven, M., Danışman, A. ve Bingöl, A.S., 2017, Kamu Örgütü mü, Ticari İşletme mi? Türkiye Şehir Hastanelerinin Kurumsal Yapısı, Başkent Üniversitesi 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (25-27 Mayıs 2017), Ankara, 19-30
3 Özseven, M. , 2017, Kurumsal Tözler ve Mantıklar: Türk Sağlık Alanının Evrilmesinde Sağlık Tözünün Rolü, Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü, VIII. Örgüt Kuramı Sempozyumu (02-03 Şubat 2017), Ankara, 1-31
4 Özseven, M. ve Danışman, A., 2016, Melez mi, Çoklu mu? Kamu Bankalarında Kurumsal Karmaşıklık, Örgütsel Kimlikler ve Stratejik Yanıtlar, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (29-31 Mayıs 2016), İstanbul, 971-988
5 Özseven, M., Danışman, A. ve Bingöl, A.S., 2015, Kurumsal Değişim, Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (14-16 Mayıs 2015), Bodrum, 1, 6-12
6 Özseven, M., Danışman, A. ve Bingöl, A.S., 2014, Kurumsal Değişim ve Kollektif Kimlikler: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (22-24 Mayıs 2014), Konya, 367-373
7 Özseven, M., Arıoğlu, E. ve Yalçın, A., 2014, İş Tatmininin Firma Değerine Etkisi: Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi (8-10 Mayıs 2014), Kemer/Antalya, 1, 237-242
8 Özseven, M., Danışman, A. ve Bingöl, A.S. , 2014, Kurumsal Aktörler ve Güç Mekanizmaları: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma, İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, V. Örgüt Kuramı Çalıştayı (7-8 Şubat 2014), İstanbul, 1-20
9 Özseven, M., Danışman, A. ve Bingöl, A.S., 2013, Çoklu Kurumsal Mantıklardan Yeni Bir Kurumsal Mantığa Doğru: Türk Sağlık Alanında Bir İnceleme, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi, IV. Örgüt Kuramı Çalıştayı (8-9 Şubat 2013), Ankara, 2-22