\ Yayınlar \ Makaleler
 

Uluslararası (SCI,SCI Expanded, SSCI, A@HCI)
1 KILIÇ M., 2018, NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER FROM A POROUS PLATE WITH TRANSPIRATION COOLING , Journal of Thermal Engineering, 4(1), 1632-1647, 10.18186/journal-of-thermal-engineering.362048
2 KILIC M., 2017, EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF COOLING OF AIR WITH TRANSPIRATION COOLING (UNDER REVIEW), Heat Transfer Engineering
3 Akram N., Moazzam U.M., Hafiz Ali M. , Ashar A., Arslan S. , Kilic M., Abdul M. , 2017, Improved waste heat recovery through surface of kiln using phase change material , Thermal Science, DOI10.2298/TSCI170611301A
4 Tamer Calisir, Sinan Caliskan, Mustafa Kilic Senol Baskaya, 2017, “NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER USING IMPINGING JETS ON TRIANGULAR AND SQUARE RIBBED ROUGHENED WALLS” , Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 37, 1, 13-24, 2017.
5 Kılıç M. Başkaya Ş. Çalışır T., 2017, Experimental and numerical investigation of vortex promoter’s effects on heat transfer from heated electronic components in a rectangular channel with an impinging jet, Heat Transfer Research, 48(5), 435–463 , 10.1615/HeatTransRes.2016011959
6 Tamer Calisir, Senol Baskaya, Sinan Caliskan, Mustafa Kilic, 2017, “ÇARPAN AKIŞKAN JETLERİ KULLANARAK KANATÇIKLI YÜZEYLER ÜZERİNDEKİ AKIŞ ALANININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ” , Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32:1, 127-138, 10.17341/gummfd.61874
7 Kılıç M. Başkaya Ş. , 2017, “Farklı Geometride Akış Yönlendiriciler ve Çarpan Jet Kullanarak Yüksek Isı Akılı Bir Yüzeyden Olan Isı Transferinin İyileştirilmesi” , Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(3), 693-707, 10.17341/gazimmfd.337616
8 Kılıç M., 2017, A NUMERICAL ANALYSIS OF TRANSPIRATION COOLING AS AN AIR COOLING MECHANISM (Under review), Heat and Mass Transfer
9 Kılıç M., Çalışır T., Başkaya Ş.,, 2016, Experimental and Numerical Study of Heat Transfer from a Heated Flat Plate in a Rectangular Channel with an İmpinging Jet , Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39(1), 329-344, 10.1007/s40430-016-0521-y
Diğer
1 KILIC M., 2017, Enhancing Heat Transfer from a Porous Plate with Transpiration Cooling, , European Journal of Engineering and Natural Sciences, , 2 (1), 12-20
2 KILIÇ M., 2016, “A New Cooling Technique for Military Systems; Transpiration cooling”, The Journal of Defense Sciences , Cilt/Volume 15,. ISSN (Basılı) : , Sayı/Issue 1, 201-229, 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776
3 Çalışır, T., Koseoglu M.F., Kılıç, M.,,Başkaya, Ş. , 2015, Experimental and numerical investigation of flow field and heat transfer from electronic components in a rectangular channel with an impinging jet, EPJ Web of Conferences, 92, 02009