\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 KILIC M.,Ozcan O., 2017, Numerical Investigation of Heat Transfer and Fluid Flow of Nanofluids with Impinging Jets, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES AND INNOVATIONS IN ENGINEERING ICAIE 2017 / ELAZIG, May 10 to 12, 2017.
2 KILIC M., Yavuz M., Yılmaz I.H., 2017, Effects of Nanofluids on Heat Transfer and Fluid Flow with Impinging Jet, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES AND INNOVATIONS IN ENGINEERING ICAIE 2017 / ELAZIG, May 10 to 12, 2017.
3 YILMAZ İ.H., GÖKSU T.T. , KILIÇ M., SÖYLEMEZ M. S. , 2017, Performance Comparison of Circular and Square Cross-Sectioned Helicoidal Heat Exchangers Using Experimental and CFD Analyze, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES AND INNOVATIONS IN ENGINEERING ICAIE 2017 / ELAZIG, May 10 to 12, 2017.
4 Yılmaz İH., Abdulvahitoğlu A, Kılıç M., 2017, Evaluation of energy potential for municipal solid waste in Turkey, 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management. 21–24 June, Athens, Greece
5 KILIC M., HARMANCI O.A., 2017, Numerical Investigation of heat transfer by using nanofluids and impinging jet technique, 2nd International Science and Engineering Congress (IMSEC2017) 25-27 October 2017 Adana/Turkey
6 Kilic M., Ozcan O., 2017, Enhancing Heat Transfer from a Heated Surface with Confined Impinging Jets and Nanofluids , International Advanced Researches & Engineering Congress-2017
7 Kilic M., Yavuz M., Yılmaz H.İ., 2017, Numerical Investigation of Combined Effect of Nanofluids and Impinging Jets on Heated Surface, International Advanced Researches & Engineering Congress-2017
8 Kılıç M., 2016, EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER FROM A POROUS PLATE WITH TRANSPIRATION COOLING , International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), April 6-8, 2016, Nevsehir, Turkey
9 Kılıc M. , 2016, Numerical Investigation of Heat Transfer from a Porous Plate with Transpiration Cooling , 2nd International Conference on Advances in Mechanical Engineering/Istanbul.10-13 Mayıs 2016
10 Tolga Taner , Mustafa Kılıç , 2016, A General Overview of Cogeneration Systems in Turkey, International Conference on Engineering and Natural Science /Sarajevo. 24-28 Mayıs 2016
11 KILIÇ.M., 2016, Üçgen Akış Yönlendirici ve Çarpan Akışkan Jetin Beraber Kullanıldığı Durumda Kanal içi Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 1st International Science and Engineering Congress (IMSEC2016) 26-28 October 2016 Adana/Turkey
12 Kılıç, M., Çalışır, T., Başkaya, Ş., , 2013, “Investigation of Vortex Promoter’s Effects on Heat Transfer from Heated Electronic Components using Impinging Jets ” , 13th UK Heat Transfer Conference (UKHTC2013), London, United Kingdom,
Ulusal Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 KILIC M.,Ozcan O., 2017, ÇARPAN JET VE FARKLI TİPTE NANOAKIŞKANLAR KULLANILARAK ISI TRANSFERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ , 21.Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi, ULIBTK’17, Çorum, 13-16 Eylül 2017
2 KILIC M., Yavuz M., 2017, YÜKSEK ISI AKILI BİR YÜZEYDEN OLAN ISI TRANSFERİNİN FARKLI TİPTE NANOAKIŞKANLAR VE ÇARPAN JET KULLANILARAK İNCELENMESİ , 21.Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi, ULIBTK’17, Çorum, 13-16 Eylül 2017
3 KILIC M., ZENBILCI S., 2015, Silindirik Akış Yönlendirici ve Çarpan Akışkan Jetin Beraber Kullanıldığı Durumda Kanal içi Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, TÜRKİY
4 Mustafa KILIÇ, Şenol BAŞKAYA, Tamer ÇALIŞIR, 2015, Çarpan Jet ve Farklı Geometride Akış Yönlendiriciler Kullanarak Isıtılan Bir Yüzeyden Olan Isı Transferinin Artırılması, ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 02-5 Eylül 2015, BALIKESİR
5 Kılıç, M., Çalışır, T., Başkaya, Ş., 2014, "Experimental and numerical investigation of heat transfer from Electronic components in a rectangular channel with an impinging jet", 7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
6 Kılıç, M., Çalışır, T., Çalışkan S., Başkaya, Ş., 2014, “Çarpan Akışkan Jetler Kullanarak Yamuk Kanatçıklı Yüzeyler Üzerindeki Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi” , 7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
7 Kılıç, M., Çalışır, T., Başkaya, Ş., , 2013, “Sınırlandırılmış Çarpan Akışkan Jetler İle Sabit Isı Akısına Sahip Elektronik Devre Elemanlarından Olan Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi", 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE, pp. 123-128
8 Kılıç, M., Çalışır, T., Başkaya, Ş., , 2013, “Çarpan Akışkan Jet İle Sabit Isı Akısına Sahip Düz Bir Plakadan Olan Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi”, , TÜRKİYE, 9-12 Eylül 2013, ULIBTK’13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun