\ Yayınlar \ Makaleler
 

Uluslararası (SCI,SCI Expanded, SSCI, A@HCI)
1 Kerimcan CELEBI, Durmus YARIMPABUC, Tarik BARAN, 2018, Forced vibration analysis of inhomogeneous rods with non-uniform cross-section, JER (ACCEPTED)
2 Kerimcan CELEBI, Durmus YARIMPABUC, Naki TUTUNCU, 2018, Free Vibration Analysis of Functionally Graded Beams Using CFM, Archive of Applied Mechanics (ACCEPTED), doi.org/10.1007/s00419-017-1338-6
3 K.Celebi, D.Yarimpabuc and I. Keles, 2017, Novel Approach to Thermal and Mechanical Stresses in a FGM Cylinder with Exponentially-Varying Properties., Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 55,1, 343-351, 10.15362/jtam-pl.55.1.343
4 Kerimcan CELEBI, Erinç ULUDAMAR, Erdi TOSUN, Şafak YILDIZHAN, Kadir AYDIN, Mustafa ÖZCANLI, 2017, Experimental and artificial neural network approach of noise and vibration characteristic of an unmodified diesel engine fuelled with conventional diesel, and biodiesel blends with natural gas addition., Fuel, 197, 159-173, 10.1016/j.fuel.2017.01.113
5 KERİMCAN ÇELEBİ,ERİNÇ ULUDAMAR,MUSTAFA ÖZCANLI, 2017, Evaluation of fuel consumption and vibration characteristic of a compression ignition engine fuelled with high viscosity biodiesel and hydrogen addition., INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 42 (36), 23379-23388, 10.1016/j.ijhydene.2017.02.066
6 Kerimcan Celebi, Durmus Yarimpabuc and Ibrahim Keles, 2016, A unified method for stresses in FGM sphere with exponentially-varying properties, Structural Engineering and Mechanics, 57 (5), 823-835, 10.12989/sem.2016.57.5.823
7 Celebi, K., Tutuncu N. , 2014, Free vibration analysis of functionally graded beams using an exact plane elasticity approach., ProcIMechE Part C, 228 (14), 2488-2494
8 Çelebi, K., Keleş, İ., Tütüncü, N., 2012, Closed-form Solutions for Forced Vibration Analysis of Inhomogeneous Rod., J. Fac. Eng. Archit. Gaz., 27 (4), 753-763
9 Çelebi, K., Keleş, İ., Tütüncü, N., 2011, Exact Solutions for Forced Vibration of Non-Uniform Rods by Laplace Transformation, GU J Sci, 24(2), 347-353
Ulusal
1 DARICIK FATİH,ÇELEBİ KERİMCAN, 2017, Karbon Lifi/Epoksi Tabakalı Kompozit Malzemelerin Farklı OrtamŞartlarındaki Mod I Kırılma Davranışı, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32, 22-233
2 Kerimcan ÇELEBİ, Durmus Yarımpabuç, Mehmet EKER, 2016, Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi ile Heterojen Bir Çubuğun Zorlanmış Titreşim Analizi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31 (ÖS2), 161-167, *-*
3 Çelebi, K., Keleş, İ., Tütüncü, N., 2007, Analysis of Behaviour of an Elastic Bar with Varying Cross-Section Under Dynamic Loads with Laplace Transform Method., Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 22 (2), 185-196
4 Çelebi, K., Keleş, İ., Tütüncü, N., 2007, Free Vibration and Dynamic Analysis of Uniform and Non-Uniform Rods Using Mode-Superposition Method., Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 22 (2), 197-212