\ Yayınlar \ Makaleler
 

Ulusal
1 Hasan Bilgehan Yavuz, 2015, Avrupa Birliği İstihdam Politikaları, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19
2 Hasan Bilgehan Yavuz, 2015, Avrupa Birliği ve Türkiye'de kurumların işgücü piyasalarına etkileri, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19
3 Hasan Bilgehan Yavuz, 2006, Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Büyüme, Türk İdare Degisi