\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 S.N. Oğulata, Z.F. Antmen, E. Koyuncu, M. Koyuncu, 2008, Analyzing the Important Factors Affecting Service Quality in a Textile Factory, International Conference On Social Sciences
Ulusal Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 M.O. Çetik, E. Yoldascan, E. Koyuncu, 2008, Aile Hekimlerinin Bölgelere Atanması ve Hizmet Sunum Politikalarının İncelenmesi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi
2 M.O. Çetik, M. Koyuncu, E. Karakas, S.N. Oğulata, 2008, Bir Ağır Sanayi İşletmesinde Çalışanların İş Tatminine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, 2. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi
Tam Metin
1 E.Koyuncu, 2017, A Fuzzy Mathematical Model for Order Acceptance and Scheduling Problem, ICMMAC 2017 : 19th International Conference on Mathematical Modeling, Analysis and Computation, 11(4), 140-143