\ Publications \ Papers
 

International Scientific Meeting (Symposium, Conference )
1 S.N. Oğulata, Z.F. Antmen, E. Koyuncu, M. Koyuncu, 2008, Analyzing the Important Factors Affecting Service Quality in a Textile Factory, International Conference On Social Sciences
National Scientific Meeting (Symposium, Conference )
1 M.O. Çetik, E. Yoldascan, E. Koyuncu, 2008, Aile Hekimlerinin Bölgelere Atanması ve Hizmet Sunum Politikalarının İncelenmesi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi
2 M.O. Çetik, M. Koyuncu, E. Karakas, S.N. Oğulata, 2008, Bir Ağır Sanayi İşletmesinde Çalışanların İş Tatminine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, 2. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi