\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 Alparslan TOPCU, Ömer Necati CORA, 2018, Experimental and Numerical Investigations on the Upsetting of AA6082-T6 Alloy at Room Temperature, 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC'18), March 22-24, 2018, Karabük, Turkey
2 Alparslan TOPCU, Bülent ÖZTÜRK, Ömer Necati CORA, 2018, Determination of Optimum Flow Field for Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Interconnects Under Specified Conditions, 16th International Conference on Clean Energy (ICCE-2018), May 9-11, 2018, Famagusta, North Cyprus
3 Bülent ÖZTÜRK, Alparslan TOPCU, Sultan ÖZTÜRK, Ömer Necati CORA, 2017, Bonding Strength and Fuel Leakage Tests for Crofer®22 APU Solid Oxide Fuel Cell Interconnects, International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC2017), March 15-18, 2017, Adana, Turkey
4 Bülent ÖZTÜRK, Ömer Necati CORA, Sultan ÖZTÜRK, Ahmet BAKAL, Alparslan TOPCU, 2016, Toz Metalurjisi Üretim Parametrelerinin İnterkonnektör Plakaların Fiziksel Özelliklerine Etkisi, International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC2016), April 6-8, 2016, Kapadokya, Turkey
Ulusal Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 Ahmet BAKAL, Alparslan TOPCU, Mehmet EREN, Salih DAĞLI, 2015, KOYP Cam-Seramik Sızdırmazlık Malzemelerinin Isıl ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesi, 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK2015), 2-5 Eylül, 2015, Balıkesir, Türkiye