\ Akademik \ Projeler
 

Ulusal
Kamu Kurumları
1 Katı Oksit Yakıt Pillerinde (KOYP) Kullanılan Metalik İnterkonnektör Plakaların Toz Metalurjisi (T/M) Yöntemiyle Üretimi ve Performans Değerlendirmeleri (TÜBİTAK-114M502) , 2014