\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 Yılmaz İ.H., Abdulvahitoğlu A, Kılıç M., 2017, Evaluation of energy potential for municipal solid waste in Turkey, 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management. 21–24 June, Athens, Greece
2 Aslı Abdulvahitoğlu, 2016, A survey on Bay Laurel Laurus Nobilis L Fruit Drying and Oil Extraction, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, 1439- 1446
3 Aslı Abdulvahitoğlu ,Kadir Aydın , 2010, Farklı Hidrokarbonlar ile Sentezlenmis olan Düsük Kükürtlü Motorin ve Biyodizel Karısımlarının Yakıt Özelliklerinin ve Motor Performanslarının Incelenmesi, 11. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 11, 1
Ulusal Bilimsel Toplantı (Sempozyum, Konferans)
1 Gökhan Tüccar, Ceyla Güngör, Aysen Demiray., Aslı Abdulvahitoglu, Tayfun Özgür, Kadir Aydın , 2009, Kanola Biyodizeli Diizopropil Eter ve Motorin Karısımlarının Yakıt Özelliklerinin ve Motor Performans Degerlerinin Incelenmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 512, 86-92.
2 Kadir AYDIN, Fatih YILMAZ, Aslı ABDULVAHITOGLU , 2008, Buji Ateslemeli Motorlarda Türbülanslı Yanma ve Çevrimden Çevrime Olan Degisimlerin Incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, 568-573
3 Aslı ABDULVAHITOGLU, Aysen DEMIRAY, Kadir AYDIN , 2008, Motorin Biyodizel ve Farklı Hidrokarbon Karısımlarının Yakıt Özelliklerinin Incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, 606-610
4 Kadir AYDIN, Aslı ABDULVAHITOGLU , 2008, Fakir Karısımla Çalısan Benzinli Motorlarda Çevrimsel Silindir Içi Basinç ve Yanma Degisimlerinin Incelenmesi, OTEKON 4. Otomotiv Kongresi, 465-474
5 Keskin Ali, Özcanlı Mustafa, Yeni Ufuk, Abdulvahitoğlu Aslı, Aydın Kadir, Altıparmak Duran, 2005, Ülkemizdeki Kullanılmış Atık Yağı Potansiyeli Çevreye Olan Etkileri ve Biyodizel Üretiminde Kullanılması, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 257-261
6 Keskin Ali, Özcanlı Mustafa, Yeni Ufuk, Abdulvahitoğlu Aslı, Aydın Kadir, Altıparmak Duran, 2005, Dünyada Yakıt Etanolü Kullanımı Üretim Teknolojileri ve Bu Teknolojilerin Ülkemizdeki Uygulanabilirliginin Incelenmesi , Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 441-451
7 Keskin Ali, Özcanlı Mustafa, Yeni Ufuk, Abdulvahitoğlu Aslı, Aydın Kadir, Altıparmak Duran, 2005, Ham Gliserinin Saflastırılma Prosesi Esnasında Elde Edilen Serbest Yag Asitlerinin Esterlestirilmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 453-457